ANBI

Steun ons

ZeelandJazz beschikt over de ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling), waardoor giften aftrekbaar zijn van de belasting.
Hier zijn de benodigde gegevens over de ANBI status van ZeelandJazz te vinden. (en dan zou ik daar een link van maken naar het bestand met alle benodigde info)

 

De Geefwet maakt jouw gift meer waard

Sinds de invoering van de Geefwet in 2012 mag jouw gift aan een cultureel doel met 25 procent extra afgetrokken worden van de belasting. Voor bedrijven is dit zelfs 50 procent.

 

Voorbeeld van een donatie

Stel, u valt in het hoogste tarief voor de inkomstenbelasting [52%] en u besluit een schenking te doen van € 1.000,-, dan geeft dat recht op een belasting-teruggave van [1,25 x 52% =] € 650,-.

 

Bedankt

ZeelandJazz is voor een groot deel afhankelijk van sponsoring en donaties. We zijn u dan ook zeer dankbaar voor alle grote of kleinere bijdragen.